pl
en

Aktualności

2022-01-11
Konferencja na temat przyszłości Europy "Conference on the Future of Europe: Panel on Climate change, environment / Health delivers recommendations", 7-9 stycznia 2022, Natolin, Warszawa

Uczestnicy Europejskiego Panelu Obywatelskiego ds. Zmian Klimatu, Środowiska i Zdrowia przyjęli 51 zaleceń dotyczących wyzwań, z którymi musi się zmierzyć w przyszłości Europa

więcej...
2021-09-10
2021 Raport Foresightu Strategicznego - Zdolność i swoboda działania UE

"2021 Strategiczny Raport Prognostyczny - Zdolność i swoboda działania UE" koncentruje się na kluczowych globalnych megatrendach, które będą miały wpływ na UE w przyszłości od zmiany klimatu, przyspieszenia technologicznego i cyfryzacji po poważne zmiany gospodarcze, geopolityczne i demograficzne.

więcej...
2020-12-07
Wirtualna Międzynarodowa Konferencja nt. Inżynierii Przemysłowej i Zarządzania Inżynierią IEEM2020 – 2020 IEEE

W dniach 14-17 grudnia 2020 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja IEEM2020 w formie webinaru, której myślą przewodnią jest: Przyszłość produkcji: Jak upewnić się, że naprawdę „Budujemy lepiej”

więcej...
2019-12-03
Strategia „Małopolska 2030”

Uczestnikom wspólnego posiedzenia Małopolskiej Rady Innowacji oraz Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji przedstawione zostały założenia Strategii Rozwoju Małopolski do 2030 roku

więcej...
2019-08-30
Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027

Na przełomie sierpnia i września 2019 r. został poddany konsultacjom społecznym dokument pt. „Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027”

więcej...
2019-03-08
Publikacja “Internet of Vehicles – Technologies and Services Towards Smart City”

Publikacja zawiera wyselekcjonowane artykuły z piątej międzynarodowej konferencji IOV 2018, która odbyła się w Paryżu w dniach 20-22 listopada 2018 r.

więcej...
2019-03-07
The Future of Government 2030+. A Citizen Centric Perspective on New Government Models

Publikacja, która jest sprawozdaniem końcowym Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej ds. nauki i wiedzy wspierająca europejski proces kształtowania polityki.

więcej...
2019-01-23
Konferencja dot. przygotowania strategii AI w Polsce oraz pracy nad mapą drogową dalszych działań

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego było organizatorem konferencji dot. przygotowania strategii AI w Polsce oraz pracy nad mapą drogową dalszych działań, MPiT, Warszawa, 22-23.01.2019 r.

więcej...