pl
en

Podręczniki

2011
Borodako K.
Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju.
Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 254, ISBN: 9788325530990. (2011)

2010
Jacek Kuciński
Podręcznik metodyki foresight dla ekspertów projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030"

Politechnika Warszawska, Warszawa 2010

2009
Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research and Innovation. Competitive European Regions through Research and Innovation

EC Directorate-General for Research 2009

Borodako K.
Foresight w zarządzaniu strategicznym.
Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 152, ISBN: 978-83-255-0816-6. (2009)

2005
UNIDO Technology Foresight Manual Volume 1, Organization and Methods

United Nations Industrial Development Organization, Vienna, 2005

UNIDO Technology Foresight Manual Volume 2, Technology Foresight in Action

United Nations Industrial Development Organization, Vienna, 2005

Foresight Technologiczny, Podręcznik Tom 1, Organizacja i metody

United Nations Industrial Development Organization, 2005

Foresight Technologiczny, Podręcznik Tom 2, Foresight technologiczny w praktyce

United Nations Industrial Development Organization, 2005

2002
Harold Linstone, Murray Turoff
The Delphi Method - Techniques and Applications

H. A. Linstone , M. Turrof (red.), Murray Turrof and Harold A. Linstone (2002)

2001
A Practical Guide to Regional Foresight

IPTS-JRC, Seville,Spain (2001)