pl
en

Metody Foresightu - Analiza Trendów

 Drukuj

Analiza trendów, polega na identyfikacji i opisie ilościowym kluczowych trendów, mających istotny wpływ na warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa (branży, regionu, kraju) w najbliższej przyszłości. Dzięki badaniu trendów można zgromadzić wiedzę o zagrożeniach i wyzwaniach, ale także szansach które stoją przed firmą (branżą, krajem, regionem). Specyficznymi metodami analizy trendów stosowanymi w foresighcie są metoda badania wpływu zdarzeń na trendy (trend-impact analysis, TIA) oraz analiza wzajemnych wpływów trendów na siebie, zwana też czasem krzyżową analizą wpływów (cross-impact analysis, CIA). Ta ostatnia metoda w uproszczony sposób określa siłę i kierunek wzajemnego oddziaływa­nia trendów, bez badania przyczyn i charakteru tych oddziaływań. Można ją też zastosować do wyznaczenia scenariuszy,  tzw. map drogowych i trajektorii ewolucji technologicznej, a także połączyć z wynikami dynamicznej analizy SWOTC. Krytyka uproszczeń tej analizy, która jednak może być pomocna w przypadku braku danych niezbędnych do budowy kompletnego modelu zjawisk oddziaływania trendów na siebie, podana jest w rozdziale 5 monografii Linstone’a i Turoffa.

 

Opracowanie: FPB

 

Metody Foresightu