pl
en

Aktualności

 Drukuj
2022-07-11

Zielona i cyfrowa przyszłość: 7 spostrzeżeń z foresightu strategicznego

Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej opublikowało raport pt. "A green and digital future: 7 insights from strategic foresight" oferujący nowatorskie podejście do identyfikacji patentów związanych z cyfrowymi technologiami zrównoważonego rozwoju, które łączą elementy technologii cyfrowych z technologiami istotnymi dla łagodzenia zmian klimatu lub adaptacji. WCB KE (JRC EC) proponuje strategię identyfikacji opartą na sześciu modułach wyszukiwania, które łączą opinię specjalistów, słowa kluczowe i podejścia oparte na klasyfikacji.

Link do raportu: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/green-and-digital-future-7-insights-strategic-foresight-2022-06-30_en