pl
en

Projekty

 Drukuj

Narodowy Program Foresight Polska 2020

Strona www projektu: http://foresight.polska2020.pl/

Narodowy Program Foresight został ujęty jako jedno z działań w zakresie wspierania innowacyjności w dokumencie pt. "Plan działań prowzrostowych w latach 2003 - 2004". Wyniki uzyskane dzięki realizacji Narodowego Programu Foresight, w części możliwej ze względu na harmonogram realizacji, będą wykorzystane w przygotowaniu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Narodowy Program Foresight powinien posłużyć również dostosowaniu priorytetowych kierunków badań i rozwoju zawartych w Krajowym Programie Ramowym do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i naukowych w kraju.

Na podstawie doświadczeń Pilotażowego Programu Foresight w 2007 roku rozpoczęto realizację Narodowego Programu Foresight obejmującego trzy pola badawcze oraz dwadzieścia tematów szczegółowych wchodzących w zakres poszczególnych pól:

 • Zrównoważony Rozwój Polski
  • Jakość życia
  • Źródła i wykorzystanie zasobów energetycznych
  • Kluczowe problemy ekologiczne
  • Technologie na rzecz ochrony środowiska
  • Zasoby naturalne
  • Nowe materiały i technologie
  • Transport
  • Integracja polityki ekologicznej z politykami sektorowymi
  • Polityka produktowa
  • Zrównoważony rozwój regionów i obszarów
 • Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne
  • Dostęp do informacji
  • ICT a społeczeństwo
  • ICT a edukacja
  • eBiznes
  • Nowe media
 • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne (zewnętrzne i wewnętrzne)
  • Bezpieczeństwo intelektualne
  • Bezpieczeństwo socjalne
  • Bezpieczeństwo techniczno-technologiczne
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Program rozpoczęty został "Konferencją Otwierającą Narodowy Program Foresight Polska 2020". Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie "Narodowy Program Foresight Polska 2020"

Opracowanie wyników Narodowego Programu Foresight Polska 2020 można znależć tutaj