Projekty

Narodowy Program Foresight Polska 2020

http://foresight.polska2020.pl/

Narodowy Program Foresight został ujęty jako jedno z działań w zakresie wspierania innowacyjności w dokumencie pt. "Plan działań prowzrostowych w latach 2003 - 2004". Wyniki uzyskane dzięki realizacji Narodowego Programu Foresight, w części możliwej ze względu na harmonogram realizacji, będą wykorzystane w przygotowaniu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Narodowy Program Foresight powinien posłużyć również dostosowaniu priorytetowych kierunków badań i rozwoju zawartych w Krajowym Programie Ramowym do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i naukowych w kraju.

Na podstawie doświadczeń Pilotażowego Programu Foresight w 2007 roku rozpoczęto realizację Narodowego Programu Foresight obejmującego trzy pola badawcze oraz dwadzieścia tematów szczegółowych wchodzących w zakres poszczególnych pól:

Program rozpoczęty został "Konferencją Otwierającą Narodowy Program Foresight Polska 2020". Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie "Narodowy Program Foresight Polska 2020"

Opracowanie wyników Narodowego Programu Foresight Polska 2020 można znależć tutaj