pl
en

Aktualności

PDF Drukuj
2019-12-03

Strategia „Małopolska 2030”

W dniu 2 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji oraz Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji. Spotkanie było okazją do owocnej dyskusji nad projektem Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” której ważnym składnikiem jest rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu.

Strategia „Małopolska 2030” to wizja rozwoju regionu, której głównym celem jest ‘Małopolska jako region zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i terytorialnym’.

Małopolska Rada Innowacji to gremium opiniodawczo-doradcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie polityki innowacyjnej Województwa, Grupy Robocze ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji są forum współpracy Województwa Małopolskiego z firmami innymi uczestnikami systemu innowacji.

Prace nad Strategią „Małopolska 2030” zgodnie z założonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego harmonogramem mają zakończyć się w czerwcu 2020 roku.

Więcej na temat ostatniego posiedzenia Małopolskiej Rady Innowacji oraz Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji w roku 2019: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/wspolne-posiedzenie-malopolskiej-rady-innowacji-oraz-grup-roboczych-ds-inteligentnych-specjalizacji-1