pl
en

Aktualności

PDF Drukuj
2019-03-07

The Future of Government 2030+. A Citizen Centric Perspective on New Government Models

Publikacja, która jest sprawozdaniem końcowym Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej ds. nauki i wiedzy wspierająca europejski proces kształtowania polityki.

Celem tego projektu było zbadanie pojawiających się wyzwań społecznych, analiza tendencji w szybko zmieniającym się świecie cyfrowym i rozpoczęcie ogólnoeuropejskiej debaty na temat możliwych przyszłych modeli rządowych.

Raport jest dostępny na stronie: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115008/futurgov_web_lq_v2.pdf