pl
en

Aktualności

2018-12-18
Agriculture & Food Systems to 2050, World Scientific Series in Grand Public Policy Challenges of the 21st Century: Volume 2

Książka (ebook) zawiera kompleksową ocenę foresightu badającą zagrożenia i możliwości w globalnym rolnictwie i systemach żywnościowych do 2050 r.

więcej...
2018-06-12
Możliwość realizacji foresightu korporacyjnego i badań perspektyw rozwoju technologii

Udostępnienie możliwości realizacji przemysłowych badań perspektyw rozwoju technologii przy pomocy systemu informatycznego wspomagajacego wielorundową analizę delficką

więcej...
2018-02-19
FTA2018 - Future oriented- technology analysis- conference 2018 "Future in the making"

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej zaprasza do udziału w szóstej edycji FTA – Future oriented- technology analysis- conference 2018 pt. „Future in the making”, która odbędzie się w dniu 4 i 5 czerwca 2018 r. W Brukseli

więcej...
2016-08-29
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych", Rzeszów, Lwów 19-21 września 2016 r.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników prac badawczych dotyczących stanu oraz kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także wpływu inwestycji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój regionalny.

więcej...
2014-09-01
Rezultaty projektu „Polska 2050”

Rezultaty projektu „Polska 2050” Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk zostały zebrane w 3-tomowej publikacji zbiorowej pt. „Wizja przyszłości polski. Studia i analizy”

więcej...
2014-04-01
Publikacja książki pt. Metropolitalny foresight strategiczny: metodologia i studium przypadku.

Publikacja książki pt. Metropolitalny foresight strategiczny: metodologia i studium przypadku  (Metropolitan strategic foresight : methodology and case study) z serii Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, autorzy: Andrzej Klasik, Jerzy Biniecki, Artur Ochojski. Wydawca: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-63563-66-0, s. 213

więcej...

Archiwum aktualności