pl
en

Aktualności

2019-03-08
Publikacja “Internet of Vehicles – Technologies and Services Towards Smart City”

Publikacja zawiera wyselekcjonowane artykuły z piątej międzynarodowej konferencji IOV 2018, która odbyła się w Paryżu w dniach 20-22 listopada 2018 r.

więcej...
2019-03-07
The Future of Government 2030+. A Citizen Centric Perspective on New Government Models

Publikacja, która jest sprawozdaniem końcowym Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej ds. nauki i wiedzy wspierająca europejski proces kształtowania polityki.

więcej...
2019-01-23
Konferencja dot. przygotowania strategii AI w Polsce oraz pracy nad mapą drogową dalszych działań

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego było organizatorem konferencji dot. przygotowania strategii AI w Polsce oraz pracy nad mapą drogową dalszych działań, MPiT, Warszawa, 22-23.01.2019 r.

więcej...
2018-12-18
Agriculture & Food Systems to 2050, World Scientific Series in Grand Public Policy Challenges of the 21st Century: Volume 2

Książka (ebook) zawiera kompleksową ocenę foresightu badającą zagrożenia i możliwości w globalnym rolnictwie i systemach żywnościowych do 2050 r.

więcej...
2018-06-12
Możliwość realizacji foresightu korporacyjnego i badań perspektyw rozwoju technologii

Udostępnienie możliwości realizacji przemysłowych badań perspektyw rozwoju technologii przy pomocy systemu informatycznego wspomagajacego wielorundową analizę delficką

więcej...
2018-05-02
Program 6.Konferencji FTA w Brukseli, 4-5 czerwca 2018

Referaty polskich uczestników wygłaszane podczas 6.Konferencji FTA w Brukseli, 4-5 czerwca 2018

więcej...
2018-02-19
FTA2018 - Future oriented- technology analysis- conference 2018 "Future in the making"

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej zaprasza do udziału w szóstej edycji FTA – Future oriented- technology analysis- conference 2018 pt. „Future in the making”, która odbędzie się w dniu 4 i 5 czerwca 2018 r. W Brukseli

więcej...
2016-08-29
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych", Rzeszów, Lwów 19-21 września 2016 r.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników prac badawczych dotyczących stanu oraz kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także wpływu inwestycji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój regionalny.

więcej...