pl
en

Aktualności

2019-08-30
Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027

Na przełomie sierpnia i września 2019 r. został poddany konsultacjom społecznym dokument pt. „Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027”

więcej...
2019-04-01
6. Międzynarodowa Konferencja nt. Internetu Pojazdów (IOV) 2019 (The 6th International Conference on Internet of Vehicles IOV 2019), Kaohsiung, Taiwan, 18-21 listopada 2019 r.

IOV 2019 to międzynarodowe forum dla inżynierów i naukowców, służące do zaprezentowania pomysłów, innowacji i doświadczeń w dziedzinie Internetu Pojazdów (IoV - Internet of Vehicles)

więcej...
2019-03-08
Publikacja “Internet of Vehicles – Technologies and Services Towards Smart City”

Publikacja zawiera wyselekcjonowane artykuły z piątej międzynarodowej konferencji IOV 2018, która odbyła się w Paryżu w dniach 20-22 listopada 2018 r.

więcej...
2019-03-07
The Future of Government 2030+. A Citizen Centric Perspective on New Government Models

Publikacja, która jest sprawozdaniem końcowym Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej ds. nauki i wiedzy wspierająca europejski proces kształtowania polityki.

więcej...
2019-01-23
Konferencja dot. przygotowania strategii AI w Polsce oraz pracy nad mapą drogową dalszych działań

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego było organizatorem konferencji dot. przygotowania strategii AI w Polsce oraz pracy nad mapą drogową dalszych działań, MPiT, Warszawa, 22-23.01.2019 r.

więcej...
2018-12-18
Agriculture & Food Systems to 2050, World Scientific Series in Grand Public Policy Challenges of the 21st Century: Volume 2

Książka (ebook) zawiera kompleksową ocenę foresightu badającą zagrożenia i możliwości w globalnym rolnictwie i systemach żywnościowych do 2050 r.

więcej...
2018-11-02
Konferencja grupy G7 poświęcona sztucznej inteligencji (AI), 6 grudnia 2018 r., Montreal, Kanada

Miasto Montreal w Kanadzie w dniu 6 grudnia 2018 r. będzie gościło konferencję grupy G7 poświęconą sztucznej inteligencji podczas tygodnia corocznej konferencji NIPS (Neural Information Processing Systems) - największej konferencji poświęconej uczeniu się maszyn i AI na świecie

więcej...
2018-10-31
Przyszłość AI w Danii w raporcie pt. „Sztuczna inteligencja w Danii: w jaki sposób 277 największych europejskich firm korzysta z AI”

Raport wykonany przez firmę EY na zlecenie Microsoft dotyczący strategii podejścia dużych firm europejskich z różnych sektorów do sztucznej inteligencji i co stanowi dla nich klucz do sukcesu

więcej...