pl
en

Aktualności

 Drukuj
2014-04-01

Publikacja książki pt. Metropolitalny foresight strategiczny: metodologia i studium przypadku.

Publikacja książki pt. Metropolitalny foresight strategiczny: metodologia i studium przypadku = (Metropolitan strategic foresight : methodology and case study) z serii Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, autorzy: Andrzej Klasik, Jerzy Biniecki, Artur Ochojski. Wydawca: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-63563-66-0, s. 213

 

Ze wstępu: Książka poświęcona została foresightowi metropolitalnemu, a w szczególności

foresightowi strategicznemu. Praca ma charakter zarówno metodologiczny, jak

i praktyczny. W warstwie metodologicznej oferuje całościową koncepcję studium foresightowego,

precyzując jego podstawową ideę, logikę oraz produkty i narzędzia ich

kreowania. W warstwie praktycznej praca zawiera procedurę postępowania i w sposób

szczegółowy prezentuje proces realizacji studium foresightu strategicznego, podejmowane

w nim czynności analityczne i wspierające je metody oraz narzędzia. Książka

jest syntezą doświadczeń z realizacji studiów foresightowych dotyczących rozwoju

technologicznego, rozwoju kulturalnego i użytkowania terenow1, a także wielu innych

prac badawczo-rozwojowych związanych z tworzeniem wizji przyszłości, budową

scenariuszy otoczenia i formułowaniem strategii rozwoju lokalnego i regionalnego,

zrealizowanych w ostatniej dekadzie przez zespoły badawcze Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Książkę można pobrać ze strony https://www.researchgate.net/publication/279180722