pl
en

Aktualności

 Drukuj
2014-09-01

Rezultaty projektu „Polska 2050”

Rezultaty projektu „Polska 2050” Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk zostały zebrane w 3-tomowej publikacji zbiorowej pt. „Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy”

Tom I. Społeczeństwo i Państwo, redakcja: Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Zbigniew Strzelecki, Leszek Kuźnicki, s. 316,

Tom II. Gospodarka i Środowisko, redakcja: Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Zbigniew Strzelecki, Leszek Kuźnicki s.s. 378,

Tom III. Ekspertyzy, redakcja: Bogdan Galwas, Leszek Kuźnicki, wydawca: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2011, ISBN 978-83-61236-10-8, s. 300

 

Ze wstępu: Publikacja ta stanowi odpowiedź grona naukowców na zaproszenie Komitetu Prognoz do wzięcia udziału w Projekcie Polska 2050. Mimo różnorodności i bogactwa materiału, a także często odmienności podejścia do analizowanego problemu, większość Autorów zgadza się z tezą o niezbędności „minimalizowania do roku 2050 dystansu cywilizacyjnego Polski w stosunku do rozwiniętych państw Unii Europejskiej". Analiza faktograficzna i prognostyczna zawarta w publikacji wskazuje na liczne zagrożenia realizacji takiej wizji, zwłaszcza w jej aspekcie cywilizacyjnym. Odkrywa się bowiem długą listę problemów budzących najwyższe zaniepokojenie, dotyczących pogarszającej się pozycji Polski w wielu wskaźnikach rozwoju cywilizacyjnego. Liczne teksty identyfikują takie zagrożenia, a co gorsza, wskazują na mechanizmy prowadzące do ich zwiększenia się w przyszłości. Swojego rodzaju niespodzianką jest, że najmniej takich zagrożeń związanych jest z prognozami stanu środowiska przyrodniczego, stosunkowo optymistycznie można także patrzeć na perspektywę klasycznego rozwoju ekonomicznego, pod warunkiem, że najbardziej rozwinięte kraje Unii Europejskiej nie zmienią swojej strategii dotyczących wyzwań związanych z gospodarką opartą na wiedzy. Najwięcej zagrożeń wynika z bezwładu strategicznego związanego z rozwarstwieniem społeczeństwa oraz prognozami rozwoju nauki i edukacji oraz hamulców wynikających z systemu kulturowego”

Publikację można zamówić w Komitecie Prognoz "Polska 2000 Plus", natomiast obszerne podsumowanie uzyskanych wyników zawiera RAPORT "POLSKA 2050", wydawca Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Polska Akademia Nauk, Warszawa 2011, ISBN 978-83-61236-22-1, s. 124, który jest dostępny do pobrania ze strony: http://rp2050.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=271:raport-polska-2050&catid=103:wydania&Itemid=228

Ze wstępu do Raportu: Raport Polska 2050, ma charakter szczególny. Idea jego powstania ma długą historię, ale kształt czy ściślej koncepcja Raportu zrodziła się dopiero niecałe dwa lata temu. U podstaw tej koncepcji znalazły się dwie tezy. Pierwsza, która wynikła z licznych konferencji, jakie w przeszłości przeprowadzono pod auspicjami Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus", iż wzrost gospodarczy nie przekłada się automatycznie na rozwój społeczny czy szerzej cywilizacyjny. Wstępne analizy wskazywały wręcz na rozbieżności obu tych procesów. Jeśli procesy konwergencyjne w sferze ekonomicznej Polski w stosunku do państw Unii Europejskiej miały miejsce, to takiego zjawiska nie dało się w znaczącym stopniu odnotować w przypadku rozwoju cywilizacyjnego. Stąd też pojawiła się koncepcja Raportu, którego wizja została sformułowana jako „Zmniejszenie dystansu cywilizacyjnego Polski w stosunku do rozwiniętych państw Unii Europejskiej”. Druga teza stanowiąca podstawę Raportu jest jeszcze ważniejsza. Z licznych analiz Komitetu, ale przede wszystkim doświadczeń światowych wynika, że ilościowych zmian w perspektywie 40 lat nie da się przewidzieć ze znaczącym prawdopodobieństwem. Stąd też nie oparliśmy Raportu na ekstrapolacji dotychczasowych trendów ilościowych, lecz na analizie ścieżek umożliwiających minimalizację dystansu cywilizacyjnego Polski w stosunku do rozwiniętych państw Unii Europejskiej. W tym też sensie Raport ukazuje również obszary zagrożeń w sferze społeczno-cywilizacyjnej.”