pl
en

Aktualności

 Drukuj
2016-08-29

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych", Rzeszów, Lwów 19-21 września 2016 r.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników prac badawczych dotyczących stanu oraz kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także wpływu inwestycji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój regionalny.

Jej organizatorami są:

  • Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Instytut Biznesu i Nowoczesnych Technologii Politechniki Lwowskiej.

Tematyka Konferencji zainteresuje zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i osoby spoza środowiska akademickiego, zwłaszcza przedstawicieli firm z sektora technologii informacyjnych oraz instytucji samorządowych. W ramach konferencji w dniu 19 września br. wygłoszone zostaną referaty związane z perspektywami rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i sektora IT w Polsce oraz podczas sesji specjalnej prowadzona będzie dyskusja tematyczna dotycząca przyszłości społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Więcej informacji o Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć  na stronie http://pndig.pl/.