pl
en

Aktualności

PDF Drukuj
2018-12-18

Agriculture & Food Systems to 2050, World Scientific Series in Grand Public Policy Challenges of the 21st Century: Volume 2

Publikacja zawiera kompleksową ocenę foresightu badającą zagrożenia i możliwości w globalnym rolnictwie i systemach żywnościowych do 2050 r.

W książce analizowane są światowe trendy i przewidywane zmiany, w celu lepszego planowania ścieżek rozwoju w przyszłości, poprzez skupianie się na właściwych pytaniach i problemach w tym zakresie.

Książka ukazuje kontekst międzynarodowej roli badań w dziedzinie rolnictwa w rozwiązywaniu złożonych wyzwań, jakie stawia Agenda (rezolucja)  ONZ 2030 i inne organizacje ds. żywienia, oraz identyfikuje decyzje, które w nadchodzących latach muszą podjąć decydenci, aby zapewnić globalnej populacji zrównoważone i sprawiedliwe żywienie w obliczu rosnących zagrożeń klimatycznych.

Ebook tego tomu jest publikacją Open Access wydawnictwa World Scientific Publishing Company i jest rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons.

Publikacja dostępna jest na stronie: https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/11212