pl
en

Projekty foresight w Unii Europejskiej

LEPAS - Long-run economic perspectives of an ageing society

Projekt LEPAS pozwolił lepiej zrozumieć  biologicznie założony proces starzenia się człowieka, rozumianego jako stopniowe pogorszenie się funkcjonowania ciała i umysłu. Projekt LEPAS badał teoretycznie i ilościowo, jak starzenie się wpływa na zdrowie i wydajność mieszkańców UE.

więcej...
iKnow - interconnecting knowledge for the early identification of issues, events and developments (e.g. wild cards and associated weak signals) shaping and shaking the future of STI in the ERA

W projekcie szczególną uwagę poświęcono identyfikacji i analizie tzw. dzikich kart i słabych sygnałów (WI-WE). Słabe sygnały mogą ostrzegać o zbliżającym się problemie, jeśli nie zostaną zignorowane.

więcej...
FARHORIZON - Use of foresight to align research with longer term policy needs in Europe

Celem projektu FARHORIZON było pilotowanie wykorzystania foresightu, w celu zrównoważenia badań strategicznych i stosowanych z potrzebami polityki długoterminowej w Europie

więcej...
FISTERA - Thematic Network on Foresight on Information Society Technologies in the European Research Area

Tematyczna europejska sieć współpracy w zakresie foresightu dla rozwoju technologii społeczeństwa informatycznego została założona w ramach programu European Information Society Technologies. Jej celem jest umożliwienie najważniejszym europejskim podmiotom działającym w sferze foresightu prowadzenia wspólnych działań naukowo-badawczych

więcej...