pl
en

Projekty foresight w Unii Europejskiej

 Drukuj

LEPAS - Long-run economic perspectives of an ageing society

Okres realizacji: 2009.04.01 - 2012.03.31

Projekt LEPAS pozwolił lepiej zrozumieć  biologicznie założony proces starzenia się człowieka, rozumianego jako stopniowe pogorszenie się funkcjonowania ciała i umysłu. Projekt LEPAS badał teoretycznie i ilościowo, jak starzenie się wpływa na zdrowie i wydajność mieszkańców UE.

Szczegóły projektu:

Nr referencyjny projektu: 217275

Wartość projektu: EUR 1 256 856

Udział środków finansowych EU: EUR 974 601

Akronim programu: FP7-SSH

Obszar podprogramu: SSH-2007-3.1-01 The impact of European demographic changes in Europe

Koordynator: GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER, Niemcy

Partnerzy projektu:

  • UNIVERSIDAD DE ALICANTE, Hiszpania
  • KØBENHAVNS UNIVERSITET, Dania
  • OESTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, Austria

Powrót