pl
en

Projekty foresight w Unii Europejskiej

 Drukuj

FARHORIZON - Use of foresight to align research with longer term policy needs in Europe

Okres realizacji: 2008.09.01 2011.02.28

Celem projektu FARHORIZON było wykorzystanie foresightu w celu zrównoważenia badań strategicznych i stosowanych z potrzebami polityki długoterminowej w Europie. W szczególności, celem badań był rozwój wiedzy o różnicach między poszczególnymi dziedzinami polityki w europejskim ekosystemie badań i innowacji pod względem roli i integracji programów badawczych w polityce długoterminowej i odwrotnie oraz odpowiednie zaprojektowanie foresightu na potrzeby prowadzenia polityki zintegrowanej międzysektorowo.

Szczegóły projektu:

Nr referencyjny projektu: 225662

Wartość projektu: EUR 282 532

Udział środków finansowych EU: EUR 217 874

Akronim programu: FP7-SSH

Obszar podprogramu: SSH-2007-7.4-01 Blue Sky Research on Emerging Issues Affecting European S&T

Koordynator: THE UNIVERSITY OF MANCHESTER, Wielka Brytania

Partnerzy projektu:

  • MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Holandia
  • AUSTRIAN RESEARCH CENTERS GMBH – ARC, Austria

Więcej informacji: http://cordis.europa.eu/project/rcn/89953_en.html

Powrót