pl
en

Projekty foresight w Unii Europejskiej

 Drukuj

FISTERA - Thematic Network on Foresight on Information Society Technologies in the European Research Area

Tematyczna europejska sieć współpracy w zakresie foresightu dla rozwoju technologii społeczeństwa informatycznego została założona w ramach programu European Information Society Technologies. Jej celem jest umożliwienie najważniejszym europejskim podmiotom działającym w sferze foresightu prowadzenia wspólnych działań naukowo-badawczych, tj.:

 • porównanie rezultatów krajowych projektów foresightowych;
 • stworzenie nowej przestrzeni wymiany idei oraz doświadczenia w budowaniu przyszłych wizji rozwoju Information Society Technologies (IST);
 • przyczynienie się do powstania Europejskiego Obszaru Badawczego poprzez proces benchmarku oraz zapewnienie dynamicznej paneuropejskiej platformy foresightu w dziedzinie IST.

Inicjatorem Sieci było międzynarodowe konsorcjum złożone z:

 • IPTS (Institute for Prospective Technological Studies), wchodzący w skład Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, koordynator naukowy Sieci;
 • FZK - ITAS (Forschungszentrum Karlsruhe GmbH in der Helmholtz-Gemeinschaft, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse), Niemcy;
 • TILAB (Telecom Italia Lab – Scenarios of the Future), Włochy;
 • ARC/sr (ARC Seibersdorf research GmbH, Division Systems Research Technology-Economy-Environment, Seibersdorf), Austria.
 • PREST (Policy Research in Engineering, Science and Technology) of the University of Manchester, Wielka Brytania.
 • GCI (GOPA - Cartermill International), Belgia, koordynator administracyjny i finansowy.

Do międzynarodowej współpracy w ramach FISTERA zaproszony został szereg ważnych instytucji europejskich, posiadających sukcesy w dziedzinie foresightu. W gronie tym znalazła się także Fundacja „Progress & Business”.

Działalność w ramach FISTERA opiera się na:

 • przeglądzie i analizie wyników krajowych badań foresightowych;
 • budowaniu wspólnych paneuropejskich trajektorii technologicznych;
 • tworzeniu i aktualizowaniu europejskiej bazy wiedzy o IST;
 • wymianie poglądów i idei odnośnie scenariuszy rozwoju IST;
 • udostępnianiu i rozpowszechnianiu wśród grupy docelowej rezultatów zakończonych projektów – informacje te upowszechniane są w sposób interaktywny, m.in. za pomocą stron www, wykorzystujących mechanizm automatycznego powiadamiania e-mailowego, publikacji, dzienników akademickich i innych publikacji, serii warsztatów w krajach Europy oraz podsumowującej konferencji.

Głównym rezultatem szeroko zakrojonego projektu jest synteza toczących się wEuropie badań foresightowych dotyczących rozwoju IST. Innymi efektami prowadzonych działań były:

 • mapa drogowa potencjalnych ścieżek rozwoju wybranych kluczowych nowopowstałych technologii,
 • mapa pokazująca rozmieszczenie i zakres działalności europejskich podmiotów ze sfery IST;
 • szereg warsztatów strategicznych, poświęconych scenariuszom rozwoju aplikacji IST;
 • dynamiczna strona internetowa (http://fistera.jrc.es);
 • konferencja podsumowująca projekt;
 • książka poświęconą założeniom i przebiegowi współpracy w ramach FISTERA;
 • akademickie publikacje.

Dodatkowo, dzięki przemyślanej koordynacji działań, udało się uniknąć powielania badań nad IST, zwiększając tym samym efekt synergii: partnerzy projektu uczyli się od siebie nawzajem i dzielili się między sobą rezultatami prowadzonych przez siebie procesów badawczych. Niepodważalnym osiągnięciem FISTERA jest powstanie zasobu zagregowanej i uporządkowanej wiedzy dotyczącej relacji:

 • IST a polityka zrównoważonego rozwoju;
 • IST a rozszerzenie Unii Europejskiej;
 • IST a nowa ekonomia;
 • IST a europejska pomoc społeczna.

W ramach powyższych opracowano scenariusze ramowe, pokazujące alternatywne możliwości rozwoju w różnych warunkach i podkreślające kluczowe wyzwania oraz kwestie krytyczne, mogące zagrozić osiągnięciu optymalnego wyniku.

Powrót