pl
en

Projekty foresight w Unii Europejskiej

 Drukuj

PASHMINA - PAradigm SHifts Modelling and INnovative Approaches

Okres realizacji: 2009.11.01 - 2012.10.31

Projekt ma się przyczynić do tego, aby lepiej rozwiązywać globalne problemy w długiej perspektywie czasowej (2030-2050), poprzez modele i wskaźniki nowej generacji  w dziedzinach energii-transportu-środowiska oraz użytkowania gruntów i funkcji terytorialnych.

Szczegóły projektu:

Nr referencyjny projektu: 244766

Wartość projektu: EUR 3 323 673

Udział środków finansowych EU: EUR 2 607 193

Akronim programu: FP7-SSH

Obszar podprogramu: SSH-2009-2.1.1. New socio-economic concepts, paradigm shift and territorial dynamics in a long term perspective

Koordynator: ISTITUTO DI STUDI PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI (ISIS), Włochy

Partnerzy projektu:

  • OESTERREICHISCHES INSTITUT FUER WIRTSCHAFTSFORSCHUNG, Austria
  • SOCIETE DE MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET DE SCIENCES HUMAINES, Francja
  • AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, Hiszpania
  • UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Republika Czech
  • ENERDATA SA, Francja
  • FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI, Włochy
  • MCRIT, S.L, Hiszpania
  • INSTITUT FUR WELTWIRTSCHAFT, Niemcy
  • AARHUS UNIVERSITET, Dania
  • INTERNATIONALES INSTITUT FUER ANGEWANDTE SYSTEMANALYSE, Austria

Więcej informacji: http://cordis.europa.eu/project/rcn/93685_en.html

Powrót