pl
en

Projekty foresight w Unii Europejskiej

 Drukuj

AUGUR - Challenges for Europe in the world of 2025

Okres realizacji: 2009.10.01 2012.09.30

Celem projektu AUGUR jest uchwycenie w zestawie scenariuszy cech i implikacji różnych zjawisk, które mogą pojawić się w 2030 roku we wszystkich dziedzinach, czy to politycznych, gospodarczych, społecznych, środowiskowych i technologicznych w Europie i na świecie. Projekt określił długoterminowe tendencje demograficzne, środowiskowe, skutki prawdopodobnych zmian w technologii i zachowaniach społecznych oraz przemian instytucjonalnych.

Szczegóły projektu:

Nr referencyjny projektu: 244565

Wartość projektu: EUR 3 298 366

Udział środków finansowych EU: EUR 2 580 600

Akronim programu: FP7-SSH

Obszar podprogramu: SSH-2009-7.1.1 The World and Europe in 2025

Koordynator: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Francja

Partnerzy projektu:

  • ISMERI EUROPA - ISTITUTO DI RICERCA INTERDISCIPLINARE SRL, Włochy
  • THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, Wielka Brytania
  • SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES, UNIVERSITY OF LONDON, Wielka Brytania
  • AKADEMIA LEONA KOZMINSKIEGO, Polska
  • SOCIETE DE MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET DE SCIENCES HUMAINES, Francja
  • WIENER INSTITUT FUR INTERNTIONALE WIRTSCHAFTSVERGLEICHE, Austria

Więcej informacji: http://cordis.europa.eu/project/rcn/93674_en.html

Powrót