pl
en

Konferencje

 Drukuj

Konferencja Końcowa projektu badawczego pt. "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025"

2013-03-14
Sala Renesansowa Domu Polonii, Rynek Główny 14, Kraków

Konferencja Końcowa projektu badawczego pt. "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025", która odbyła się 14 marca 2013 r. w Krakowie, była podsumowaniem projektu foresightowego realizowanego przez Fundację Progress and Business (Lider Projektu) wraz z Członkami Konsorcjum: Uniwersytetem Jagiellońskim i Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w ramach Podziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (umowa nr UDA-POIG.01.01.01-00-021/09).
Podczas Konferencji przedstawione zostały najważniejsze rezultaty projektu: trendy i scenariusze istotnych dla rozwoju naszego kraju technologii Społeczeństwa Informacyjnego oraz rekomendacje w zakresie priorytetowych technologii, kierunków badawczych i sposobów ich wspierania dla decydentów polityki krajowej i regionalnej i pozostałych interesariuszy. Program konferencji zawierał następujące tematy:

  • Najważniejsze metody, rezultaty i rekomendacje wynikające z realizacji projektu "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025" (Prof. Andrzej M. Skulimowski, Kierownik Projektu)
  • Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego - najważniejsze rezultaty Zadania 3 (Prof. Ewa Okoń-Horodyńska, Członek Komitetu Sterującego Projektu)
  • Trendy i scenariusze rozwoju systemów wizyjnych i ich neurokognitywnych następców do roku 2025 (Prof. Ryszard Tadeusiewicz, Ekspert Kluczowy Projektu)
  • Perspektywy rozwoju informatyki kwantowej i molekularnej - Najważniejsze rezultaty Zadania 6 (Prof. Jerzy Klamka, Członek Komitetu Sterującego Projektu)
  • Perspektywy rozwoju systemów eksperckich do roku 2025 (Prof. Antoni Ligęza, Ekspert Kluczowy Projektu)
  • Dyskusja panelowa "Polska wobec rozwoju zaawansowanych technologii informacyjnych w następnych dwóch dekadach"

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką projektu, zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: http://www.ict.foresight.pl

Powrót