Konferencje

Konferencja Końcowa projektu badawczego pt. "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025"

2013-03-14
Sala Renesansowa Domu Polonii, Rynek Główny 14, Kraków

Konferencja Końcowa projektu badawczego pt. "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025", która odbyła się 14 marca 2013 r. w Krakowie, była podsumowaniem projektu foresightowego realizowanego przez Fundację Progress and Business (Lider Projektu) wraz z Członkami Konsorcjum: Uniwersytetem Jagiellońskim i Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w ramach Podziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (umowa nr UDA-POIG.01.01.01-00-021/09).
Podczas Konferencji przedstawione zostały najważniejsze rezultaty projektu: trendy i scenariusze istotnych dla rozwoju naszego kraju technologii Społeczeństwa Informacyjnego oraz rekomendacje w zakresie priorytetowych technologii, kierunków badawczych i sposobów ich wspierania dla decydentów polityki krajowej i regionalnej i pozostałych interesariuszy. Program konferencji zawierał następujące tematy:

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką projektu, zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: http://www.ict.foresight.pl