pl
en

Taksonomia Projektów Foresightowych

 Drukuj
Klasyfikacja badań prowadzonych metodą foresight

Podział podmiotowy:

- terytorialny (od grupy państw do gminy),

- branżowy,

- korporacyjny,

- ogólnospołeczny (narodowy)

- grup społecznych,

- konsumencki

- na rzecz organizacji prowadzącej.

Podział przedmiotowy:

- technologiczny,

- społeczny,

-procesów ekonomicznych,

- ekologiczny

- rozwoju jednostek terytorialnych,

- hybrydowy (łączący dwa lub więcej aspektów).

Kryterium terytorialne:

- globalny,

- ponadnarodowy,

- narodowy,

- ponadregionalny,

- regionalny,

- metropolitarny,

- lokalny,

- bez odniesienia do terytorium.

Kryterium horyzontu przewidywania:

- krótkoterminowy

(do 10 lat),

- średnioterminowy

 (11-20 lat),

- długoterminowy (powyżej 20 lat),

- o bardzo długim horyzoncie czasowym (>50 lat).

Ze względu na rodzaj organizacji prowadzącej”

- organizacji międzynarodowych,

- rządowy,

- samorządowy,

- niezależnych instytucji doradczych,

- instytucji finansowej,

- organizacji przedsiębiorców,

- instytucji naukowych,

- przedsiębiorstwa,

- NGO.

Ze względu na dominujące metody:

- oparty głównie na metodach ilościowych,

- oparty głównie na metodach jakościowych,

- oparty głównie na komunikacji internetowej,

- oparty na metodach eksploratywnych,

- zorientowany na planowanie (korzysta z metod normatywnych),

- łączący wykorzystanie metod różnego rodzaju.

Ze względu na główne rezultaty:

- rekomendacje dla tworzenia polityki rozwoju,

- priorytety strategiczne i technologiczne (w tym tech­nologie kluczowe),

- trendy, prognozy warunkowe i scenariusze,

- ogólna wiedza o przyszłości,

- budowa konsensusu i rozwój komunikacji społecznej.

Ze względu na cele inicjatora badań:

- uzyskanie wiarygodnych wyników metodami naukowymi,

- spełnienie wymagań formalnych lub prawnych,

- popularyzacja zagadnienia, strategii lub polityki wśród społeczeństwa, przygotowanie do zmian,

- wykorzystanie zdobytych środków finansowych na badania.

Ze względu na zakres badań:

- holistyczny,

- kilku grup zagadnień (np. technologii),

- grupy zagadnień,

- pojedynczego problemu,

- jako element obszerniejszego programu badawczego.

Ze względu na

sposób upowszechnienia wyników:

- wyniki dostępne tylko dla inicjatora badań,

- wyniki dostępne na zasadach komercyjnych,

- wyniki dostępne nieodpłatnie dla pewnej grupy beneficjentów,

- wyniki publikowane

 i powszechnie dostępne (f. otwarty).

Ze względu na sposób organizacji badań:

- oparty na badania szerokich grup społecznych,

- ekspercki,

- bazujący na wykorzystaniu istniejących zasobów wiedzy,

- eksplorujący dynamikę sieci www

Ze względu na sposób postrzegania foresightu:

- jako proces,

- rezultaty foresightu są traktowane jako produkt,

- jako tworzenie potencjału wiedzy,

- jako rodzaj badań ankietowych,

- jako dziedzina nauki.

 

Opracowanie: FPB

 

Strona główna