pl
en

Publikacje

2015
Jerzy Kleer, Michał Kleiber
Global Threats as Barriers to Development

Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2015, ISBN 978-83-8017-065-0, s. 144 (2015)


2014
Skulimowski A.M. J.,Czerni M., Kluz D., Ligęza A., Rotter P., Szymlak E., Tadeusiewicz R.
Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego. Rezultaty badań delfickich

Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business, Kraków (2014)

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.

(Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014), Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Warszawa, kwiecień 2014, s. 193

Andrzej Klasik, Jerzy Biniecki, Artur Ochojski
Metropolitalny foresight strategiczny: metodologia i studium przypadku
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-63563-66-0, s. 213
Agnieszka Kowalska-Styczeń
Podejście Agentowe w Modelowaniu Dyfuzji Innowacji

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z.74, 548-555, (2014)

Hubert Pachciarek, Malwina Szarek
Koncepcja Foresight w Kontekście Zrównoważonego Rozwoju

Ekonomia i Środowisko 3 (50)  s.89 - 99 (2014)

Piotr Jutkiewicz, Norbert Kołos, Łukasz Macander, Kacper Nosarzewski
Futures Literacy Knowlabs in Future - Oriented Technology Analysis

5th International Conference on Future -Oriented Technology Analysis (FTA) -Engage today to shape tomorrow, Brussels, 27-28 November 2014, Theme 3: Cutting ED GE FTA approaches, s. 9

2013
Andrzej M.J. Skulimowski
Exploring the future with anticipatory networks

Physics, Computation, and the Mind - Advances and Challenges at Interfaces. AIP Conf. Proc. 1510, 224-233 (2013)

Andrzej M.J. Skulimowski
Universal Intelligence, Creativity, and Trust in Emerging Global Expert Systems

Lecture Notes in Computer Science, vol.7895,  pp. 582-592 (2013)

Konrad Prandecki, Katarzyna A. Nawrot, Marcin Fronia, Mirosław Wawrzyński
Megatrends and Sustainable Development

Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development 2013, vol. 8, no 2, 49-61