pl
en

Projekty foresight w Unii Europejskiej

 Drukuj

VERA, Forward Visions on the European Research Area

Okres realizacji: 2012.02.01 – 2014.07.31

Projekt VERA ma na celu dostarczenie odpowiednich informacji strategicznych w celu przyszłego zarządzania oraz ustalania priorytetów systemu badań, technologii, rozwoju i innowacji (RTDI) w Europie oraz dla lepszego dostosowywania polityki naukowej, technologicznej i  innowacyjnej do zmieniającego się otoczenia globalnego i nadchodzących wyzwań społeczno-gospodarczych. W ramach projektu dokonano przeglądu badań foresightowych w Europie i na świecie oraz trendów długoterminowej zmiany europejskiej polityki w zakresie badań i innowacji.  Opracowano scenariusze rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA  European Research Area) oraz zalecenia dla decydentów.  

 

Szczegóły projektu:

Nr referencyjny projektu: 290705

Wartość projektu: EUR 1 937 741

Udział środków finansowych EU: EUR 1 459 370

Akronim programu: FP7-SSH

Obszar podprogramu: SSH.2011.7.1-1 Forward Visions on the European Research Area

Koordynator: FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V, Niemcy

Partnerzy projektu:

 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, Finlandia
 • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, Rumunia
 • UNIVERSITEIT TWENTE, Holandia
 • UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE, Francja
 • AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Austria
 • THE UNIVERSITY OF MANCHESTER, Wielka Brytania
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Finlandia
 • AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, Hiszpania
 • JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION, Belgia
 • ZENTRUM FUER SOZIALE INNOVATION, Austria
 • ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION GMBH, Austria

 

Prezentacja wyników projektu:

http://cordis.europa.eu/news/rcn/122348_pl.html

Powrót