pl
en

Projekty foresight w Unii Europejskiej

 Drukuj

INFU - Innovation futures in europe: A foresight exercise on emerging patterns of innovation. visions, scenarios and implications for policy and practice

Okres realizacji: 2009.06.01 2012.01.31

Projekt INFU Foresight zakładał opracowanie wiarygodnych  długoterminowych scenariuszy przyszłego rozwoju innowacji w celu budowy długoterminowej strategii dla polityki innowacji oraz dla firm i instytucji innowacyjnych. Scenariusze powinny były wskazać, w jaki sposób podmioty innowacyjne mogą ze sobą współpracować w nowych powiązaniach kooperacyjnych  i z nowym podejściem do przekształcania wiedzy w nowe produkty i usługi. Szczególny nacisk położono na optymalizację przepływu wiedzy poprzez dopasowania wyników dla szerokiego grona odbiorców.

Szczegóły projektu:

Nr referencyjny projektu: 225229

Wartość projektu: EUR 598 082

Udział środków finansowych EU: EUR 482 889

Akronim programu: FP7-SSH

Obszar podprogramu: SSH-2007-7.4-01 Blue Sky Research on Emerging Issues Affecting European S&T

Koordynator: AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH, Austria

Partnerzy projektu:

  • STRATEGIC DESIGN SCENARIOS SPRL, Belgia
  • Z_PUNKT GMBH, Niemcy
  • FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V, Niemcy

Więcej informacji: http://cordis.europa.eu/project/rcn/91168_en.html

Powrót