pl
en

Kronika Foresightu w Polsce

6 maja 1969

Powstaje Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000” Polskiej Akademii Nauk jako pierwsze w Polsce formalnie zorganizowane interdyscyplinarne gremium dyskusyjne stosujące wybrane metody foresightu do badania zagadnień wielowariantowych wizji przyszłości Kraju (obecnie Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, http://www.prognozy.pan.pl/index.php)

1970

Publikacja „Fantastyki i futurologii” Stanisława Lema – syntetyczne, choć w ujęciu beletrystycznym, spojrzenie na różnorodność sposobów przewidywania przyszłości obejmujące większość metod foresightu (2. Wyd. 1972)

1994 - 2000

Realizacja programów Phare SCI-TECH I i Phare SCI-TECH II mających na celu opracowanie zasad nowoczesnej polityki naukowej, obejmującej wybrane metody foresightu

maj 2002

Powołanie Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania w Krakowie prowadzącego od tej pory systematyczne badania w zakresie metodologii foresightu i prognozowania technologicznego

kwiecień 2003

Powołanie Grupy Inicjatywnej ds. przygotowania i wdrożenia Programu Foresightu w Polsce przy Ministerstwie Nauki i Informatyzacji

2004 - 2005

Pierwszy etap Narodowego Programu Foresight w polu badawczym : „Zdrowie – Życie”

2005 - 2007

Realizacja Poddziałania 1.4.5 „Projekty badawcze i celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii” Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, (20 projektów foresightu branżowego i regionalnego)

1 marca 2007

Konferencja inaugurująca Narodowy Program Foresight, Warszawa

2007 - 2009

Realizacja Narodowego Programu Foresight

2008-2013

Realizacja Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight” (dwa nabory wniosków projektowych), więcej na stronie http://www.poig.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx

2011 - 2015

Narodowy Program Foresight - Wdrożenie wyników (http://npf.gig.eu)

2016 -

(prognoza)

Rozwój foresightu korporacyjnego i roadmappingu technologicznego

Uwagi do kalendarium prosimy zgłaszać przy pomocy formularza kontaktowego
Powrót