pl
en

Konferencje

 Drukuj

Seminarium naukowe nt. "Metody Określania Priorytetów Polityki Regionalnej"

2008-12-30
Kraków

Podczas Seminarium eksperci Fundacji przedstawili rezultaty projektu badawczego pt. "Priorytetyzacja Celów Polityki Regionalnej w Kontekście Efektywnego Wykorzystania Funduszy Strukturalnych", dotyczące nowych, efektywnych metod tworzenia rankingów polityk, priorytetów i projektów oraz ich aktualizacji w zależności od czynników i zdarzeń zewnętrznych. Projekt realizowany jest w ramach konkursu dotacji "Fundusze Strukturalne na poziomie NSS" Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Seminarium przeznaczone było przede wszystkim dla osób biorących udział w tworzeniu dokumentów polityki regionalnej, narodowej i lokalnej, zwłaszcza rankingów priorytetów strategicznych i ich zastosowań przy rozdziale dofinansowania projektów ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego (ERDF). Przedstawione metody zainteresują także uczestników projektów foresightowych realizowanych w ramach SPO-WKP oraz w Poddziałaniu 1.1.1 POIG. Wykładowcami byli znani specjaliści z zakresu analizy wielokryterialnej, polityki regionalnej i foresightu, posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rezultatów tych dziedzin w praktyce.

Powrót