pl
en

Konferencje

 Drukuj

Metody Analizy Wielokryterialnej we Wdrażaniu Narodowej Strategii Spójności

2009-11-27
Kraków

W dniu 27 listopada 2009 r. Międzynarodowe Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania Fundacji Progress & Business zorganizowało Seminarium Naukowe

"Metody Analizy Wielokryterialnej we Wdrażaniu Narodowej Strategii Spójności"

Seminarium poświęcone było prezentacji nowych metod wielokryterialnej oceny i wyboru działań, celów i projektów dostosowanych do założeń Narodowej Strategii Spójności.

Seminarium przeznaczone było przede wszystkim dla pracowników urzędów samorządowych i administracji państwowej biorących udział w tworzeniu i ewaluacji strategicznych dokumentów polityki regionalnej, narodowej i lokalnej, zwłaszcza rankingów i ich zastosowań przy rozdziale dofinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykładowcami byli eksperci Fundacji "Progress & Business", znani specjaliści z zakresu analizy wielokryterialnej, polityki regionalnej i foresightu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do jednostek administracji państwowej oraz implementacji innowacyjnych rozwiązań w sferze polityki regionalnej.W seminarium uczestniczyli liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów miast i przedstawiciele instytucji szkolnictwa wyższego. Dzięki dofinansowaniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT), udział w Seminarium był bezpłatny.

Organizatorzy wyrażają przekonanie, że zapoznanie się z nowymi metodami analizy preferencji w zagadnieniach polityki regionalnej pozwoliło na zwiększenie efektywności wdrażania Narodowej Strategii Spójności w polskich województwach.

Powrót