pl
en

Nowe projekty - Zespół autonomicznych robotów antycypacyjnych do zbioru owoców jagodowych

Opis projektu

Typ projektu: SPIN
Horyzont czasowy: 2020-2023
Proponowane do zastosowania metody foresightu: sieci antycypacyjne, Delphi, ewolucja technologiczna

Celem projektu jest opracowanie technologicznego audytu pogłębionego w celu zaprojektowania i implementacji metod koordynacji zespołu autonomicznych samojezdnych robotów do zbioru truskawek, a w dalszej kolejności także innych owoców jagodowych, w oparciu o zasady sieci antycypacyjnych. Zespół robotów zostanie zaimplementowany na wybranej platformie jezdnej. Jedno z zadań projektu dotyczy dostosowania środowiska szklarniowego do zbioru owoców przez autonomiczne roboty

Powrót