pl
en

Nowe projekty - Modelowanie systemów złożonych

Opis projektu

Typ projektu: SPIN
Horyzont czasowy: 2022-2023
Proponowane do zastosowania metody foresightu: filtr i predykcja Kalmana, grupowa budowa modeli wielowymiarowych

Zastosowanie metod filtracji i predykcji Kalmana do grupowej budowy modeli wielowymiarowych

Powrót