pl
en

Nowe projekty - SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - ICT Hub

Opis projektu

Typ projektu: SPIN
Horyzont czasowy: 2019-2023
Proponowane do zastosowania metody foresightu: Trendy i scenariusze technologiczne, badania delfickie, rankingi technologii

Zadaniem projektu jest wspomaganie transferu innowacji z jednostek naukowych do przedsiębiorstw w celu wzmocnienia konkurencyjności małopolskiej gospodarki. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2023.W skład Centrum Transferu Wiedzy (CTW) Fundacji wchodzą działające od roku 1997 Centrum Transferu Technologii oraz powołane w roku 2002 Międzynarodowe Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania. Fundacja oferuje pomoc dla firm z obszaru Małopolski w zakresie inteligentnej specjalizacji "technologie informacyjne i komunikacyjne", obejmującej w szczególności sztuczną inteligencję (AI), systemy wspomagania decyzji (DSS). internet rzeczy (IoT) i robotykę.

Powrót