pl
en

Nowe projekty - AI for smart grids

Opis projektu

Typ projektu: SPIN
Horyzont czasowy: 2023
Proponowane do zastosowania metody foresightu: sieci antycypacyjne

Adavanced AI methods, such as anticipatory networks, will be applied to optimize decision processess in smart grid systems

Powrót