pl
en

Nowe projekty - ERP Trends

Opis projektu

Typ projektu: SPIN
Horyzont czasowy: 2021-2023
Proponowane do zastosowania metody foresightu: Delphi, Trend Analysis, Scenario Analysis, Next Release Problem

Analiza trendów w oprogramowaniu ERP dla MSP, Projekt realizowany w ramach SPIN wykorzystujący wyniki SCETIST

Powrót