pl
en

Publications

2013
Joanna Ejdys
Overcoming Problems Associated With Uncertainty of the Environment by Using Foresight Approach

Economic and Management: 2013. 18 (2), p.331-339,

Joanna Wiśniewska
Analiza Kierunków Rozwoju Technologii - Wybrane Aspekty Metodologiczne

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 34, Uniwersytet Szczeciński (2013)

2012
Andrzej M.J. Skulimowski
Metody prognozowania dynamicznych rankingów priorytetów technologicznych

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Modelowanie preferencji a ryzyko '12, 97, 193-212 (2012)

 

Włodzisław Duch
Future Trends in Computational Intelligence from the 2012 perspective

(rozszerzony głos w dyskusji nadesłany w związku z udziałem Prof. Ducha w panelu ekspertów pt."Przyszłe trendy rozwoju zarządzania wiedzą i podejmowania decyzji przez systemy autonomiczne", który zorganizowany został przez Fundację Progress & Business podczas Międzynarodowej Konferencji ICAISC 012 - 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing w Zakopanem (http://icaisc2012.icaisc.eu) w dniu 1 maja 2012 roku w Zakopanem)

Andrzej M.J. Skulimowski
Discovering Complex System Dynamics with Intelligent Data Retrieval Tools

Y. Zhang et al. (Eds.): IScIDE 2011, LNCS 7202, pp. 614–626, 2012. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Andrzej M.J. Skulimowski
A Foresight Support System to Manage Knowledge on Information Society Evolution

K. Aberer et al. (Eds.): SocInfo 2012. Lecture Notes in Computer Science, vol. 7710, pp. 246–259. Springer, Heidelberg (2012)

Andrzej M.J. Skulimowski
Hybrid Anticipatory Networks

Lecture Notes in Computer Science 04/2012, 7268, 706-715 (2012)

Andrzej M.J. Skulimowski, Przemysław Pukocz
Enhancing Creativity of Strategic Decision Processes by Technological Roadmapping and Foresight

Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS), 2012 Seventh International Conference, IEEE, 223-230 (2012)

Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030: aktualizacja wyników oraz krajowa strategia inteligentnej specjalizacji (smart specialization)

Publikacja została opracowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach działania: Wdrażanie wyników oraz rekomendacji wynikających z projektu Foresight technologiczny przemysłu InSight2030, Warszawa, Grudzień 2012

Joanicjusz Nazarko
Badanie Ewaluacyjne Projektów Foresight Realizowanych w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższszego, Departament Strategii, Warszawa 2012