pl
en

Publications

2017
Andrzej M. J. Skulimowski, Arkadiusz Ćwik
Communication Quality in Anticipatory Vehicle Swarms: A Simulation-Based Model

Peng SL., Lee GL., Klette R., Hsu CH. (eds) Internet of Vehicles. Technologies and Services for Smart Cities. IOV 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10689. Springer, Cham, pp 119-134

Andrzej M.J. Skulimowski
Cognitive Content Recommendation in Digital Knowledge Repositories – A Survey of Recent Trends

Rutkowski, L., Korytkowski, M., Scherer, R., Tadeusiewicz, R., Zadeh, L.A., Zurada, J.M. (Eds.) Artificial Intelligence and Soft Computing, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Proceedings, Part II, 16th International Conference, ICAISC 2017, Zakopane, Poland, June 11-15, 2017

2016
Skulimowski A.M. J., Kluz D.
Wielorundowa Analiza Delficka Jako Narzędzie Grupowego Wspomagania Decyzji

Materiały konferencyjne MPaR'15

Foresight. Infrastruktura z pozycji globalnej. Edycja specjalna – styczeń 2016. Trendy, które zmienią świat infrastruktury w ciągu najbliższych 5 lat

KPMG, s.10, 2016

Katarzyna Halicka
Prospektywna Analiza Technologii

R. Knosala (red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (T. 2. 87-98), Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016

Skulimowski A.M.J.
The Role of Creativity in the Development of Future Intelligent Decision Technologies

W: Andrzej M.J. Skulimowski, Janusz Kacprzyk (red.) Knowledge, Information and Creativity Support Systems: Recent Trends, Advances and Solutions. Selected Papers from KICSS’2013 - 8th International Conference on Knowledge, Information, and Creativity Support Systems, November 7-9, 2013, Kraków, Poland. Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 364. Springer International Publishing, Switzerland. str. 279-297.

Skulimowski A.M.J.
The art of anticipatory decision making

W: Susumu Kunifuji, George A. Papadopoulos, Andrzej M.J. Skulimowski, Janusz Kacprzyk (red.) Knowledge, Information and Creativity Support Systems. Selected Papers from KICSS’2014 - 9th International Conference, held in Limassol, Cyprus, on November 6-8, 2014. Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 416. Springer International Publishing, Switzerland, str. 17-35

2015
Julian Auleytner, Jerzy Kleer
Rewolucja informacyjna a kryzys informacyjny

Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2015, ISBN 978-83-8017-028-5, s. 228

Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki
Megamiasta przyszłości szansa czy zagrożenie rozwoju

Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2015, ISBN: ISBN 978-83-8017-056-8, s. 362

Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki i Jana Pieriegud
Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2015