[projects]

iKnow - interconnecting knowledge for the early identification of issues, events and developments (e.g. wild cards and associated weak signals) shaping and shaking the future of STI in the ERA

Okres realizacji: 2008.11.01 - 2011.04.30

W projekcie szczególną uwagę poświęcono identyfikacji i analizie tzw. dzikich kart i słabych sygnałów (WI-WE). Słabe sygnały mogą ostrzegać o zbliżającym się problemie, jeśli nie zostaną zignorowane.

Szczegóły projektu:

Nr referencyjny projektu: 225695

Wartość projektu: EUR 1 094 257

Udział środków finansowych EU: EUR 839 861

Akronim programu: FP7-SSH

Obszar podprogramu: SSH-2007-7.4-01 Blue Sky Research on Emerging Issues Affecting European S&T,SSH-2007-2.1-01 Analysing, comparing and evaluating the various societal models in a medium to long term perspective

Koordynator: THE UNIVERSITY OF MANCHESTER, Wielka Brytania

Partnerzy projektu:

Więcej informacji: http://cordis.europa.eu/project/rcn/90924_en.html