[projects]

COCOPS - Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future

Okres realizacji: 2011.01.01 2014.06.30

Projekt COCOPS (Koordynacja Spójności w Sektorze Publicznym Przyszłości) stara się porównywać ilościowe oceny wpływu reformy „Nowego Zarządzania Publicznego” („New Public Management, NPM)”) na sposób zarządzania administracją publiczną w krajach europejskich. Projekt ten skupia się na szczeblu krajowym i dotyczy ważnych dziedzin polityki opieki zdrowotnej i zatrudnienia.

Szczegóły projektu:

Nr referencyjny projektu: 266887

Wartość projektu: EUR 3 394 527

Udział środków finansowych EU: EUR 2 698

Akronim programu: FP7-SSH

Obszar podprogramu: SSH-2010-1.3-1 The public sector of the future

Koordynator: ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM, Holandia

Partnerzy projektu: