pl
en

New projects - System wspomagania decyzji w projektowaniu i wdrażaniu przemysłowych systemów bezpieczeństwa wykorzystujących TIK

Description

Project type: SPIN
Time horizon: 2020-2024
Foresight methods proposed: Analiza bibliograficzna, Delphi, scenariusze, modele autonomii, rankingowanie, analiza wielokryterialna, analiza trendów technologicznych

Projekt ma na celu przeprowadzenie analizy technologicznej, która będzie podstawą opracowania koncepcji uniwersalnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowego,  przy załozeniu, że wybrane decyzje podejmowane będą autonomicznie, a pozostałe będą wspomagane poprzez selekcję i rekomendację najlepszych wariantów planu akcji. W systemie wykorzystywane będą technologie z wybranych obszarów sztucznej inteligencji. Dobór technologii oparty będzie o wyniki analizy bibliograficznej i analizy trendów

Back