pl
en

New projects - SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - ICT Hub

Description

Project type: SPIN
Time horizon: 2019-2023
Foresight methods proposed: Trendy i scenariusze technologiczne, badania delfickie, rankingi technologii

Zadaniem projektu jest wspomaganie transferu innowacji z jednostek naukowych do przedsiębiorstw w celu wzmocnienia konkurencyjności małopolskiej gospodarki. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2023.W skład Centrum Transferu Wiedzy (CTW) Fundacji wchodzą działające od roku 1997 Centrum Transferu Technologii oraz powołane w roku 2002 Międzynarodowe Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania. Fundacja oferuje pomoc dla firm z obszaru Małopolski w zakresie inteligentnej specjalizacji "technologie informacyjne i komunikacyjne", obejmującej w szczególności sztuczną inteligencję (AI), systemy wspomagania decyzji (DSS). internet rzeczy (IoT) i robotykę.

Back