pl
en

New projects - Nowe technologie i zastosowania UAV

Description

Project type: SPIN
Time horizon: 2020-2022
Foresight methods proposed: Delphi, scenariusze, modele autonomii, rankingowanie, analiza wielokryterialna

W ramach projektu dokonany zostanie przegląd istniejących metod symulacji, środowisk symulacyjnych UAV i najlepszych praktyk w tym zakresie.Na tej podstawie powstanie schemat oprogramowania symulacyjnego w dwóch lub trzech wariantach dostosowanych do potrzeb nowych zastosowań dla planowanych innowacyjnych i oszczędnych energetycznie dronów.

Back