Foresight na Świecie

Foresight w skali narodowej zawdzięcza swoje znaczenie doświadczeniom pionierskich badań prowadzonych w tym zakresie w Japonii w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w., kiedy to uwaga całego świata była skierowana na sukcesy gospodarki japońskiej. Szeroko dyskutowano wówczas źródła przyśpieszenia w rozwoju gospodarczym tego kraju. Niewątpliwie, jednym z czynników sukcesu gospodarczego Japonii było naukowe wyjaśnienie i implementacja procesu foresight w sposób programowy i powszechny. Od 1971 w okresach ok. pięcioletnich władze Japonii realizowały narodowy program foresight, wydłużając tym samym o kolejne pięć lat wizję przyszłości, wprowadzając też instrumentarium wykonawcze. Celem tych działań było uzasadnienie i weryfikowanie decyzji związanych z narodową polityką technologiczną na podstawie identyfikacji kierunków strategicznych badań i wyselekcjonowanych kluczowych technologii zapewniających największe korzyści ekonomiczne i społeczne w danym okresie. Programy te były mocno umocowane instytucjonalnie i politycznie, należały zatem do trzeciej generacji foresightu. Organizacją odpowiedzialną za przeprowadzenie badań był NISTEP – National Institute of Science and Technology Policy (centrum badawcze zależne od Państwowej Agencji ds. Nauki i Technologii). Obecnie badania w zakresie foresightu prowadzone są w Japonii w sposób ciągły także przez JAIST - Japan Advanced Institute of Science and Technology w Kanazawa. Doświadczenie Japonii w realizacji programów foresight i osiągnięte dzięki temu sukcesy wywołały boom na realizację badań foresightowych w innych krajach oraz dostosowanie ich metodyki do potrzeb badań dla celów re­gionalnych, lokalnych, czy korporacyjnych. m.in. w USA, Australii, a także w krajach UE i na poziomie wspólnotowym.

Obecnie foresight w skali międzynarodowej jest organizowany nie tylko przez UE, lecz także przez inne organizacje. Należy tu zaliczyć przede wszystkim UNIDO (http://www.unido.org/foresight.html) i OECD (http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdtechnologyforesightfora.htm ). Do drugiej dekady XXI wieku praktycznie wszystkie kraje świata organizowały już badania foresightowe.

Opracowanie FPB

 

Strona główna