Metody Foresightu - Metoda Warsztatów Modyfikowanych

Metoda warsztatów modyfikowanych jest jednym z wariantów organizacji Paneli Eksperckich. Metoda ta polega na zestawieniu trzech form warsztatów, których celem jest zaplanowanie scenariuszy. Poszczególne warsztaty są oznaczone literami A, B, C i w tej kolejności są organizowane. Warsztaty typu A są to organizowane poza siedzibą firmy spotkania z decydentami przedsiębiorstwa celem określenia długookresowych planów biznesowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na takie aspekty jak cechy produktów, czy strategia marketingowa. Technika ta pozwala na określenie przyszłych uwarunkowań sukcesu. Kolejną formą warsztatów są tzw. warsztaty typu B. W tym przypadku zaproszonych do udziału jest ok. 10 uczestników (również decydentów) z kilku niekonkurujących ze sobą firm, umożliwiając wymianę i porównanie swoich doświadczeń biznesowych w oparciu o specyficzne lub specjalistyczne umiejętności, jakie są wykorzystywane w ich firmach. Trzecim typem warsztatów są tzw. warsztaty typu C, opierające się podobnie jak poprzednie na pracy z grupą decydentów. W tym przypadku uczestnikami są osoby z wielu firm uczestniczące w dwuetapowym spotkaniu. Podczas pierwszego jest budowany standardowy scenariusz rozwoju wybranego obszaru funkcjonowania firmy. Następnie każda firma wypełnia macierz oddziaływania porównując założenia przyjęte do wcześniejszego scenariusza z własnym potencjałem w firmie. W trakcie drugiego etapu przedstawiciele firm spotykają się we wspólnym gronie wymieniając się spostrzeżeniami i ustalane są planowane działania w firmach. Jest to metoda bardzo przydatna w foresighcie korporacyjnym, łączy wyraźnie etap wdrożenia rezultatów z etapem badań, pozwala na wymianę doświadczeń między przedsiębiorstwami, podjęcie decyzji o współpracy w danych dziedzinach, wspólnych przedsięwzięciach inwestycyjnych i rynkowych itp.

 

Opracowanie: FPB

 

Metody Foresightu