Foresight Technologiczny

Według definicji podanej przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Foresight jest procesem kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym zarówno naukowcy, inżynierowie jak i przedstawiciele przemysłu czy pracownicy administracji publicznej biorą udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badań i rozwoju technologii w celu przysporzenia jak naj największych korzyści ekonomicznych i społecznych w gospodarce. Uczestniczący w projektowaniu Foresight ustalają priorytetowe kierunki badań wspólnie tworząc wizję przyszłych osiągnięć. Poza celami doraźnymi (zbudowanie scenariuszy) Foresight ma więc jeszcze istotne znaczenie dla zaspokajania zapotrzebowania na know-how naukowe, biznesowe i kulturowe, co ma podstawowe znaczenie na przykład dla polityki inwestycyjnej państwa w sferze badawczo-rozwojowej.

Elementy foresight'u technologicznego:


Szczegółowy zakres projektu foresight i sposób jego realizacji dopasowane są zwykle do konkretnych potrzeb i tematu projektu. Nie ma więc jednej uniwersalnej procedury dla wszystkich przypadków, a różnice między poszczególnymi projektami mogą być bardzo znaczne.
Elementy występujące najczęściej w projektach tego typu to:


żródło: "Organizacja i Prowadzenie Projektów Foresight w Świetle Doświadczeń Międzynarodowych", dr Jacek Kuciński, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

Strona główna