Foresight Regionalny

Foresight regionalny polega na budowaniu wizji rozwoju w ograniczonej terytorialnie przestrzeni. Foresight może być wykorzystany w wielu różnorodnych obszarach rozwoju danego regionu: naukowym, przemysłowym, demograficznym, społecznym, politycznym oraz kulturalnym. Największym atutem foresightu regionalnego jest duża, zarówno praktyczna, jak i teoretyczna wiedza uczestników projektu o sytuacji w regionie, jego potencjale, konfliktach, barierach ekonomicznych czy instytucjonalnych. Skala tej wiedzy rośnie w przestrzeni lokalnej (miasta, gminy). W regionach łatwiejsze są do rozpoznania determinanty zachowań ludzkich i osiąganie konsensusu. Oczywiście, foresight regionalny nie może być konstruowany całkowicie w oderwaniu od projektów narodowych. Czynniki makroekonomiczne stanowią bowiem otoczenie dla regionów. Najważniejsze korzyści płynące z realizacji projektów foresightu regionalnego i lokalnego to:

Opracowanie: FPB

 

Strona główna