Aktualności

2023-04-20

Plan budowania krajowych zdolności obliczeniowych dla sztucznej inteligencji - raport OECD.AI Policy Observatory

Sztuczna inteligencja (AI) zmienia gospodarki i społeczeństwa oraz otwiera nowe możliwości wzrostu gospodarczego i poziomu życia. Chcąc wykorzystać te przemiany, kraje definiują krajowe strategie AI. Sztuczna inteligencja oferuje ogromne możliwości, jeśli dysponuje się odpowiednią strategią i mocą obliczeniową.

Ten dokument jest swego rodzaju mapą drogową dla decydentów do tworzenia krajowych planów obliczeniowych AI, które są zgodne z ich polityką AI i wymaganiami krajowymi. Wskazuje decydentom, jak oceniać potrzeby technologiczne i określać plany krajowe, biorąc pod uwagę możliwości jakimi dysponuje: informatyka (dostępność i wykorzystanie), wydajność (zasoby ludzkie, polityka, innowacje, dostęp) i odporność (bezpieczeństwo, suwerenność, zrównoważony rozwój). W raporcie podsumowano również bariery w mierzeniu i porównywaniu możliwości obliczeniowych AI w różnych krajach.

Raport OECD.AI "A blueprint for building national compute capacity for artificial intelligence"