Aktualności

2021-06-04

EAI SmartCity360° - siódma doroczna międzynarodowa konwencja online, 24-26 listopada 2021 r.

Siódma doroczna międzynarodowa konwencja - EAI SmartCity360° Convention jest organizowana przez EAI przy wsparciu Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

Konwencja stanowi doskonałą platformę kontaktu i angażowania potencjału intelektualnego dla kształtowania przyszłości miast, w których żyjemy, oferując całościowe podejście do problematyki "Smart Cities" poprzez ponad 10 konferencji technicznych z planowanymi ponad 200 prezentacjami wybitnych naukowców i ekspertów w dziedzinie inteligentnych miast. 

Dla dostawców technologii Konwencja udostępnia wirtualną przestrzeń wystawienniczą, stanowiąc doskonałą platformę do osiągnięcia większej rozpoznawalności marki, zaprezentowania swoich usług i produktów, skutecznego nawiązywania kontaktów i wymiany najlepszych praktyk.

Więcej szczegółów na temat możliwości wzięcia udziału w tej inicjatywie i rozszerzenia możliwości współpracy poprzez  zaprezentowanie swoich osiągnięc i działalności można znaleźć tutaj.