pl
en

Redakcja Portalu foresight.pl

PDF Drukuj

Wydawca Portalu: Fundacja Progress and Business

Redakcja: Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress and Business

Adres redakcji: ul. Lea 12B, 30-048 Kraków

Oprogramowanie Portalu powstało dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę (DUN), umowa nr 649/P-DUNdem/2013. Portal jest kontynuacją podobnego przedsięwzięcia z roku 2005.