pl
en

Projekty

 Drukuj

Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025

Numer projektu: WND-POIG.01.01.01-00-021/09
Strona www projektu: http://www.ict.foresight.pl

Projekt nr UDA-POIG POIG.01.01.01-00-021/09. Działania projektu były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2012, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy: Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight. Cele projektu obejmowały: opracowanie innowacyjnego modelu ewolucji Społeczeństwa Informacyjnego i zastosowanie go do badania trendów rozwojowych i behawioralnych; opracowanie nowatorskiej metodologii konstrukcji scenariuszy rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych i warunkowych prognoz rozwoju tych technologii w oparciu o teorię sterowanych zdarzeń dyskretnych; opracowanie wielokryterialnych metod rankingu informatycznych technologii priorytetowych (kluczowych) dla rozwoju firmy, regionu lub branży, wraz z rekomendacjami dla decydentów; zbadanie trendów i scenariuszy dla wybranych szczegółowych zagadnień związanych z rozwojem ICT, takich jak systemy wspomagania decyzji, rekomendery, systemy m-health, perspektywy rozwoju i wykorzystania obliczeń kwantowych i molekularnych. Fundacja Progress and Business była koordynatorem projektu, którego konsorcjum tworzyły Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN oraz Uniwersytet Jagielloński.