pl
en

Projekty

 Drukuj

Polska 2050

„Polska 2050” – projekt został zrealizowany przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w roku 2010, sfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.  Rezultaty projektu zostały zebrane w 3-tomowej publikacji zbiorowej pt. „Wizja przyszłości polski. Studia i analizy”:

Tom I. Społeczeństwo i Państwo, redakcja: Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Zbigniew Strzelecki, Leszek Kuźnicki, s. 316,

Tom II. Gospodarka i Środowisko, redakcja: Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Zbigniew Strzelecki, Leszek Kuźnicki s.s. 378,

Tom III. Ekspertyzy, redakcja: Bogdan Galwas, Leszek Kuźnicki, wydawca: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2011, ISBN 978-83-61236-10-8, s. 300

Publikację można zamówić w Komitecie Prognoz "Polska 2000 Plus", natomiast obszerne podsumowanie uzyskanych wyników zawiera RAPORT "POLSKA 2050", wydawca Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Polska Akademia Nauk, Warszawa 2011, ISBN 978-83-61236-22-1, s. 124, który jest dostępny do pobrania tutaj