pl
en

Nowe projekty - Systemy inteligentnego wspomagania decyzji dla zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowego

Opis projektu

Typ projektu: SPIN/POIR
Horyzont czasowy: 2020-2024
Proponowane do zastosowania metody foresightu: Delphi, scenariusze, modele autonomii, rankingowanie, analiza wielokryterialna, analiza trendów technologicznych

Projekt ma na celu opracowanie koncepcji uniwersalnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowego, w którym wybrane decyzje podejmowane będą autonomicznie, a pozostałe będą wspomagane poprzez selekcję i rekomendację najlepszych wariantów planu akcji. W systemie wykorzystywane będą technologie z wybranych obszarów sztucznej inteligencji.

Powrót